Vi är specialister på underhåll av höglager

Vi utför FU som schemalagt underhåll för att identifiera och förhindra produktionsstörningar.

Vi applicerar ny teknik eller tekniskt nya komponenter på äldre utrustning.

Vi använder originaldelar eller designar egna vid behov. Kvalitetssäkras via offert samt artikelnr.

Highbay

Vi har 25 års erfarenhet av underhållsteknik för Automatiserade Höglager.
Namnet Highbay kommer från att vi arbetar med underhållsteknik för Automatiserade Höglager.

Så kallade Automated Highbay Warehouse.

Vi har specialiserat oss på att arbeta med Höglager och dess kringutrustning.
Vi arbetar med automatiserad utrustning, anläggningar där låga snabba kranar hanterar mindre lådor
och boxar och även utrustning som hanterar pallar eller annat gods där kranarna är upp till 40m höga.

Automatiserade lager med kranar

Automatiserade lager med kranar brukar delas upp i olika kategorier, smallbox, höglager och specialkranar.

Smallbox

Snabba, mindre kranar som hanterar lådor, boxar eller annan lastbärare.

Anslutande utrustning är t.ex. rullbanor, bandtransportörer, växlar, pneumatiska cylindrar osv. Tekniken som används är speciellt framtagen för att på ett enkelt sätt hantera det lätta godset med snabba rörelser. När det gäller smallbox-kranar är de för det mesta mycket snabba i sin hantering.

I och med att det är många gods som förflyttas på kort tid är en smallboxanläggning mycket känslig för oplanerade stillestånd eller haverier.

Det är därför nödvändigt med en Underhållsplan som täcker in behovet av Förebyggande Underhåll med återkommande planerade stopp.

Höglager

Höga kranar med lastbärare som pallar, paletter eller andra lastbärare.

Hanteringen sker med teleskoperande gaffelaggregat i enkeldjup eller dubbeldjup. Det kan vara kranar upp till 40m höjd med en krangång på 200m längd. Den anslutande utrustningen hanterar lastbärarna med rullbanor, kedjetransportörer, växlar, frilyftar, transfervagnar osv.

Vi har kunder med pallkranar som lastar ut upp till 6 500 pallar per dag. För att kunna hantera den mängden gods gäller det att underhållssystemet fungerar på ett bra sätt.

Specialkranar

Kranar med lastbärare som lastbilshytter, bilkarosser, storsäckar eller övriga lastbärare som systemet är anpassat till.

Hanteringen sker med teleskoperande gaffelaggregat, rullbanor eller andra hanteringsaggregat som t.ex dragaggregat. Den typen av specialkranar är anpassade till sin lastbärare och hanterar i normalfallet bara den specifika lasten.

Den typen av specialkranar ligger ofta mitt i produktionen och är mycket känsliga för oplanerade stopp. Vårt underhållssystem är anpassat för att lösa den typen av underhåll som krävs för den typen av anläggning.