Ombyggnation

Vi kan hjälpa till med ombyggnation av anläggningar med höglager. Exempelvis genom att applicera nya funktioner på befintlig utrustning eller genom att göra en statusrapport över förbättringsmöjligheter på er anläggning.

Highbay kan hjälpa till med ombyggnationer av anläggningar med höglager.

Retrofit

Att göra en retrofit innebär att man applicerar ny teknik eller tekniskt nya komponenter på äldre utrustning.

Vad finns den för fördelar med att göra en Retrofit?

Anledningen till att det kan finnas ett behov av en Retrofit beror på att vissa delar blir tekniskt utgångna tidigare än den övriga anläggningen. Det är då mer lönsamt att byta den specifika delen istället för att byta allt.

Varför behövs en retrofit?

Det finns en mäng olika saker som kan leda fram till att en retrofit behövs, här är några exempel:

  • Högre slitage på vissa delar
  • Felaktig konstruktion
  • Delar som har utgått och inte längre säljs som reservdel
  • Elektronisk utrustning som inte längre kan repareras
Vill ni ha hjälp med en retrofit?

Gammal teknik byts mot ny

Oavsett om det är en enstaka detalj eller större delar av en anläggning som behöver bytas hjälper vi på Highbay gärna till.

Ombyggnation - OSI, On-Site Investigation

OSI, On-Site Investigation

Vi kan vara på plats hos er under en överenskommen tid, två till tre veckor för att kontrollera hur anläggningen arbetar. Med en erfaren tekniker på plats kan vi identifiera problem, dokumentera och komma med förslag på förbättringar.

Statusrapport

Vi hjälper till att ta fram en statusrapport

Att då och då se över sin anläggningen och ta fram en rapport över statusen är en bra investering. Vi hjälper till med det och kommer gärna med förslag på moderniseringar och utvecklingar av er anläggning.

Vill ni har hjälp med en statusrapport?

Hur görs statusrapporten?

Normalt görs en kontroll där vi tar reda på statusen på hela anläggningen. En kontroll kan även göras på enstaka komponenter eller delar av anläggningen. Resultatet av undersökningen presenteras sedan i statusrapporten.

I rapporten redovisas bland annat tillgänglighet och reparationsmöjlighet. Vi kommer även med förslag på ersättningsprodukter, modernisering eller Retrofit.

Vad kan en statusrapport bidra med?

Ibland finns det potential för förbättringar eller förebyggande insatser som man helt enkelt inte tänkt på. Det kan exempelvis vara att byta en motor/växel i förebyggande syfte för att slippa göra större insatser om ett akut fel inträffar.

Det kan även handla om elektroniska delar som är tekniskt utgångna, dokumentation som behöver uppdateras eller behov av omprogrammering. Det statusrapporten bidrar med är att någon utifrån, i det här fallet vi på Highbay, ger er en överblick och nya infallsvinklar på vad som kan förbättras på er anläggning.

Hur ofta bör man göra en statusrapport?

Var 10:e år bör man utföra en undersökning för att kontrollera tillgång av reservdelar och möjligheter till reparationer.

Rulla till toppen