Ombygging

Vi kan hjelpe til med ombygging av anlegg med høylagre. For eksempel ved å ta i bruk nye funksjoner på eksisterende utstyr eller ved å gjøre en statusrapport over forbedringsmuligheter på anlegget deres.

Highbay kan hjälpa till med ombyggnationer av anläggningar med höglager.

Retrofitting

Retrofitting innebærer at man tar i bruk ny teknologi eller teknisk nye komponenter på eldre utstyr.

Hva er fordelene med retrofitting?

Det kan være behov for retrofitting fordi visse deler kan bli teknisk utgått tidligere enn det øvrige utstyret. Da er det mer lønnsomt å bytte ut den spesifikke delen i stedet for å bytte ut alt.

Hvorfor er det behov for retrofitting?

Det finnes en rekke ulike ting som kan føre til at det er behov for retrofitting. Her er noen eksempler:

  • Høy slitasje på visse deler
  • Feilaktig konstruksjon
  • Deler som har utgått og ikke lenger selges som reservedel
  • Elektronisk utstyr som ikke lenger kan repareres
Vil dere ha hjelp med retrofitting?

Gammel teknologi byttes ut mot ny

Vi på Highbay hjelper gjerne til – uansett om det er én enkelt detalj eller større deler av et anlegg som må byttes ut.

Ombyggnation - OSI, On-Site Investigation

OBS! Undersøkelser på stedet

Vi kan være på plass hos dere under en avtalt tidsperiode (to–tre uker) for å kontrollere hvordan anlegget jobber. Med en erfaren tekniker på plass kan vi identifisere problemer, dokumentere og komme med forslag til forbedringer.

Statusrapport

Vi hjelper til med å utforme en statusrapport

Det er en god investering å se over anlegget sitt med jevne mellomrom og utforme en rapport over statusen. Vi hjelper til med dette og kommer gjerne med forslag til modernisering og utvikling av anlegget deres.

Vil dere ha hjelp med en statusrapport?

Hvordan lages statusrapporten?

Normalt gjennomføres det en kontroll der vi fastslår statusen på hele anlegget. Det kan også gjøres en kontroll av enkelte komponenter eller deler av anlegget. Resultatet av undersøkelsen presenteres deretter i statusrapporten.

I rapporten redegjøres det blant annet for tilgjengelighet og reparasjonsmuligheter. Vi kommer også med forslag til erstatningsprodukter, modernisering eller retrofitting.

Hva kan en statusrapport bidra med?

Iblant finnes det potensial for forbedringer eller forebyggende innsatser som man rett og slett ikke har tenkt på. Det kan for eksempel være å bytte en motorveksel som forebyggende tiltak for å slippe store inngrep dersom det oppstår en akutt feil.

Det kan også dreie seg om elektroniske deler som er teknisk utgått, dokumentasjon som må oppdateres, eller behov for omprogrammering. Det statusrapporten bidrar med, er at noen utenfra, i dette tilfellet vi i Highbay, gir et overblikk og nye synspunkter på hva som kan forbedres på anlegget deres.

Hvor ofte bør man gjennomføre en statusrapport?

Man bør gjennomføre en undersøkelse hvert 10. år for å kontrollere tilgang til reservedeler og muligheter for reparasjoner.

Skroll til toppen