Vedlikehold av automatiserte høylagre

Når vi gjennomfører vedlikehold på høylager, fokuserer vi både på forebyggende og forbedrende tiltak. Det bidrar til at utstyret deres får lengre levetid og reduserer risikoen for uplanlagte forstyrrelser.

Vedlikehold av høylager – tilpasset deres anlegg

Vi utfører vedlikehold på mange ulike typer utstyr, eksempelvis miniloadkraner, pallekraner, spesialkraner og båndsystem.

Vedlikeholdet er alltid skreddersydd deres anlegg og ønsker.

Her kan du lese mer om noen av de typene høylager vi utfører vedlikehold på

Automatiske pallekraner

Pallekraner, høylager og automatlager.

Miniloadkraner

Kassekraner og bokskraner.

Spesialkraner

Automatkraner med spesialtilpasset håndteringsaggregat.

Båndsystem

Rullebånd og kjedetransportører.

AV - Avhjelpende vedlikehold av høylager

AU - Avhjälpande underhåll av automatiska pallkranar, bansystem, miniloadkranar och specialkranar

Trenger du akutt hjelp med vedlikehold eller reparasjon?

Ofte kan vi – etter en kjapp telefonsamtale – sende ut en servicetekniker som er spesialisert på å løse problemer med pallekraner med tilhørende utstyr

Avhjelpende vedlikehold innebærer at vi …
 • Feilsøker og finner årsaken til problemet

 • Reparerer feilen (hvis mulig)

 • Skaffer reservedelene som trengs

 • Hvis umiddelbar reparasjon ikke er mulig, planlegger vi et nytt besøk

For at driftsstansen skal kunne løses så kjapt som mulig, anbefaler vi kundene våre å ha visse reservedeler på eget lager. Dette på grunn av leveringstider fra leverandører, eller fordi noen deler må spesialproduseres, noe som kan ta lengre tid.

FV - Forebyggende vedlikehold av høylager

Förebyggande underhåll av automatiska pallkranar, bansystem, miniloadkranar och specialkranar

Ligg ett steg foran med forebyggende vedlikehold

Hos kundene våre utfører vi forebyggende vedlikehold som er tilpasset kundenes behov. Det bidrar til at utstyret deres får lengre levetid og reduserer risikoen for uventet driftsstans.

Forebyggende vedlikehold innebærer at vi …
 • Utformer kundetilpasset dokumentasjon for hvert anlegg

 • Håndterer akutte problem hvis mulig …

 • … i andre tilfeller noteres det i rapporten med forslag til løsning

Vil dere ha hjelp med forebyggende vedlikehold av for eksempel automatiske pallekraner, miniloadkraner, spesialkraner eller båndsystem?

Serviceavtale

Serviceavtal

Trygghet med tekniker på stedet

Med en fullserviceavtale hos oss får dere tilgang til tekniker som alltid er på plass hos dere (på dagtid eller på skift). Teknikerne våre fungerer da som drifts-/servicetekniker hos dere og ser til at anlegget holdes i gang.

Fordeler med fullserviceavtale
 • Avhjelpende vedlikehold kan skje umiddelbart siden vi allerede er på plass.

 • Driftoppstartstiden som i vanlige tilfeller kreves etter en uplanlagt driftsstans, forsvinner ettersom vi kan løse problemene før de oppstår.

 • Vi utfører forebyggende vedlikehold ved å utforme og følge en vedlikeholdsplan sammen med dere.

 • Vi utformer en liste med anbefalte reservedeler som dere bør ha på lager. Det gjelder for eksempel deler som har lang leveringstid, eller som utgjør en viktig funksjon i produksjonen. Det kan også være deler som risikerer å bli ødelagt, eksempelvis fotoceller eller reflektorer.

Skinnesliping

Rälsslipning

Skinnesliping

Høylagerkraner er skinnebundet, og etter mange timer i drift kan skinnene få slitasje på skinnehodet eller på sidene. I noen tilfeller er de sveisede skjøtene lavere eller høyere enn resterende skinner, og det kan oppstå en dunkenlyd.

Vi sliper skinner for å fjerne ujevnhetene og for at overflaten skal få tilbake krumningen. Skinnesliperen som brukes, er kapslet og utstyrt med røykfilter. Det innebærer at vi kan slipe skinnene deres uten behov for å montere øvrig beskyttelse i krangangen. Vi utfører også skinnesveising og øvrige reparasjoner av skinner.

Skroll til toppen