Inspeksjon av stillas og fallsikring

Vi inspiserer stillas og personlig fallsikringsutstyr for å sikre sikkerheten på anlegget deres.

Inspeksjon av stillas

I tillegg til at dere selv bør se over anlegget regelmessig, er det også nødvendig at en person med teknisk kunnskap gjennomfører en inspeksjon hvert år. Vi hjelper gjerne til med dette og sørger for at anlegget deres innfrir kravene.

Hvorfor er det nødvendig å utføre regelmessige inspeksjoner av stillaset?

Regelmessige inspeksjoner og reparasjon av pallstillaset er en viktig del av lagerhåndteringen. Lagersjefer og operative ledere er kanskje ikke alltid like informert om hvilke risikoer som kan oppstå for personalet og virksomheten ved feil håndtering.

Derfor er det viktig at en inspeksjon gjennomføres av en person med riktig kompetanse. Vi har den tekniske kompetansen som kreves for å kunne inspisere anlegget deres og sørge for at det er sikkert.

Lover og forordninger

Et lagermiljø er en arbeidsplass der mennesker og trucker ofte jobber på felles overflater. Her finnes det både synlige og skjulte risikoer. For å minimere risikoene finnes det både lover, forordninger og standarder som gjelder for arbeid som utføres i lagermiljøer. Her er noen eksempler.

Europeisk standard SS-EN 15635 Stasjonær lagerinnredning i stål – Montering, drift og vedlikehold

Her kan man lese instruksjoner om inspeksjon av stillasstrukturer. I avsnitt 9.4.2.3 Ekspertinspeksjoner står det: «En teknisk kompetent person skal utføre inspeksjoner i intervaller på høyst 12 måneder».

I et automatiseringsanlegg skal hele anlegget inspiseres innen en periode på 5 år, men 20 % av anlegget skal inspiseres minst hver 12. måned. Det skal overleveres en skriftlig rapport til personen som er ansvarlig for lagerutstyrets sikkerhet, med observasjoner og forslag til eventuelle tiltak som kreves.

I EN15635 avsnitt 9.4.2.2 Visuelle inspeksjoner står det også at personen som er ansvarlig for lagerutstyrets sikkerhet, skal sørge for at det gjennomføres egne inspeksjoner hver uke eller med annen regelmessig intervall basert på risikovurderingen. Det skal opprettes en formell skriftlig protokoll.

Kontroll av personlig fallsikringsutstyr

Det personlige fallsikringsutstyret skal inspiseres minst én gang per år av en kompetent person. Vi i Highbay har fått opplæring i inspisering av personlig fallsikringsutstyr i henhold til EN 365.

Vi sjekker fallsikringsseler, støtteliner, falldemperliner, fallsikringsblokker m.m.
Hvert objekt føres opp i protokollen vår så vi kan følge opp på det år for år. Vi fester et merke på utstyret som er sjekket, slik at dere vet når tiden er inne for å utføre en inspeksjon neste år.

Highbay utför en besiktning.
Skroll til toppen