Besiktning av ställage och fallskydd

Vi besiktar ställage och personlig fallskyddsutrustning för att säkerställa säkerheten på er anläggning.

Besiktning av ställage

Utöver att ni själva regelbundet ser över er anläggningen behöver även en tekniskt kunnig person årligen göra en besiktning. Vi hjälper gärna till med det och ser till att er anläggning håller måttet.

Varför behöver dina ställage regelbunden besiktning?

Regelbunden besiktning och reparation av era pallställage är en viktig del av lagerhanteringen. Lagerchefer och operativa chefer kanske inte alltid är införstådda med vilka risker som kan uppstå för personalen och verksamheten vid misskötsel.

Därför är det viktigt att en besiktning genomförs av en person med rätt kompetens. Vi har den tekniska kompetensen som krävs för att kunna besikta er anläggning och säkerställa säkerheten.

Lagar och förodningar

En lagermiljö är en arbetsplats där människor och truckar ofta arbetar på gemensamma ytor. Här finns det både synliga och dolda risker. För att minimera riskerna finns både lagar, förordningar och standarder som gäller för arbete i lagermiljö. Här är några exempel.

Europeisk standard SS-EN 15635 Stationära lagerinredningar i stål – Montage, drift och underhåll

Här kan man läsa instruktioner om besiktning av ställstrukturer. I avsnitt 9.4.2.3 Expertbesiktningar, står det ”En tekniskt kompetent person skall utföra besiktningar i intervaller om högst 12 månader”.

I en automationsanläggning skall hela anläggningen besiktas inom en 5 års period, dock ska 20% av anläggningen vara kontrollerad minst var 12:e månad. En skriftlig rapport ska lämnas till personen som ansvarar för lagerutrustningens säkerhet med observationer och förslag till de eventuella åtgärder som krävs.

I EN15635 avsnitt 9.4.2.2 Visuella besiktningar står det även att personen som ansvarar för lagerutrustningens säkerhet skall se till att egenkontroller görs varje vecka eller med annan regelbunden intervall baserat på riskbedömningen. Ett formellt skriftligt protokoll skall upprättas.

Besiktning av personlig fallskyddsutrustning

Den personliga fallskyddsutrustningen ska besiktigas minst en gång per år av en kompetent person. Vi på Highbay har utbildning i att besiktiga personlig fallskyddsutrustning enligt EN 365.

Vi besiktigar fallskyddsselar, stödlinor, falldämparlinor, fallskyddsblock m.m.
Varje objekt förs in i vårt protokoll där vi kan följa upp det år från år. Vi förser den besiktigade utrustningen med ett märke så ni vet när det är dags för besiktning nästa år.

Highbay utför en besiktning.
Rulla till toppen