Underhåll av automatiserade höglager

När vi utför underhåll av höglager fokuserar vi på både förebyggande och förbättrande åtgärder. Det gör att livslängden blir längre på er utrustning och risken för oplanerade störningar blir mindre.

Underhåll av höglager - anpassat till er anläggning

Vi gör underhåll på många olika typer av utrustningar, exempelvis miniloadkranar, pallkranar, specialkranar och bansystem.

Underhållet är alltid skräddarsytt så det passar er anläggning och era önskemål.

Här kan du läsa mer om några av de typer av höglager vi gör underhåll på

Automatiska pallkranar

Pallkranar, höglager och automatlager.

Miniloadkranar

Lådkranar och boxkranar.

Specialkranar

Automatkranar med specialanpassade hanteringsaggregat.

Bansystem

Rullbanor och kedjetransportörer.

AU - Avhjälpande underhåll av höglager

AU - Avhjälpande underhåll av automatiska pallkranar, bansystem, miniloadkranar och specialkranar

Behöver du akut hjälp med underhåll eller reparation?

Ofta kan vi efter ett snabbt telefonsamtal skicka ut servicetekniker som är specialiserade på att lösa problem med pallkranar med tillhörande kringutrustning

Avhjälpande underhåll innebär att vi...
 • Felsöker och tar reda på orsaken till problemet

 • Reparerar felet (om det är möjligt)

 • Skaffar de reservdelar som behövs

 • Om omedelbar reparation inte är möjlig planerar vi in ett återbesök

För att driftstoppet ska kunna lösas så fort som möjligt rekommenderar vi våra kunder att ha vissa reservdelar på eget lager. Det på grund av att leveranstider från leverantör eller delar som måste specialtillverkats kan dra ut på tiden.

FU - Förebyggande underhåll av höglager

Förebyggande underhåll av automatiska pallkranar, bansystem, miniloadkranar och specialkranar

Ligg steget före med förebyggande underhåll

Hos våra kunder utför vi förebyggande underhåll som är anpassat efter kundens behov. Det gör att livslängden på utrustningen förlängs och risken för oväntade driftsstopp blir mindre.

Förebyggande underhåll innebär att vi...
 • Tar fram kundanpassad dokumentation för varje anläggning

 • Åtgärdar akuta problem om det är möjligt…

 • ..i annat fall noteras det i rapporten med förslag på lösning

Vi ni ha hjälp med förebyggande underhåll av exempelvis automatiska pallkranar, miniloadkranar, specialkranar eller bansystem?

Serviceavtal

Serviceavtal

Trygghet med tekniker On-Site

Med ett fullserviceavtal hos oss får ni tillgång till tekniker som alltid är på plats hos er (under dagtid eller vid skiftgång). Våra tekniker agerar då drifts- /servicetekniker åt er och ser till att anläggningen hålls igång.

Fördelar med fullserviceavtal
 • Avhjälpande underhåll kan ske omedelbart eftersom vi redan är på plats.

 • Återställningstiden som i vanliga fall krävs efter ett oplanerat driftsstopp förvinner eftersom vi kan lösa problemen innan de uppstår.

 • Vi utför förebyggande underhåll genom att tillsammans med er ta fram och följa en underhållsplan.

 • Vi tar fram en lista på rekommenderade reservdelar som ni bör ha i lager. Det gäller exempelvis delar som har lång leveranstid eller fyller en viktig funktion i produktionen. Det kan även vara delar som riskerar att gå sönder, exempelvis fotoceller eller reflektorer.

Rälsslipning

Rälsslipning

Rälsslipning

Höglagerkranar är rälsbundna och efter långa drifttimmar kan rälsen bli sliten på rälshuvudet eller på sidorna. I vissa fall är de svetsade skarvarna lägre eller högre än resterande räls och ett dunkande ljud kan uppstå.

Vi slipar rälsar så ojämnheterna försvinner och ytan återfår sin bombering. Rälsslipen som används är kapslad och försedd med rökfilter. Det innebär att vi kan slipa era rälsar utan att övriga skydd behöver monteras upp i krangången. Vi utför även rälssvetsning och övrig reparation av räls.

Rulla till toppen